BĚŽNÉ POŠKOZENÍ TD

1. Poškození lopatek kompresoru vniknutím cizího tělesa
2. Poškození lopatek turbíny cizím tělesem

3. Velký únik oleje TD důsledkem nesprávné montáži (použití tmelu)

4. Nedostatečné mazání způsobuje nenávratné poškození TD

5. Poškození způsobené jemným abrazivem v oleji

6. Poškození způsobené hrubým abrazivem (karbon, tmel, kovové úlomky atd.) v oleji

7. Karbonizace TD vzniká důsledkem velké teploty zplodin přesahující  950⁰C