POKÝNY PRO MONTÁŽ TURBODMYCHADLA

Před instalací TD a jeho výměnou je důležitě zjistit příčiny poškození předchozího TD. V případě nejistoty kontaktujte a požádejte o radu servis, kde byla provedená oprava.

Olej

Před montáží turbodmychadla je nutně:
 • vyměnit motorový olej, olejový a vzduchový filtr
 • zabezpečit stanovené množství a tlak mazacího oleje
 • zkontrolovat čistotu přívodních a odpadních olejových hadic (odstranit vnitřní znečištění)
 • když nelze přívodní trubku oleje zkontrolovat, je nutně jí vyměnit
 • nepřipouštějte vniknutí špíny do TD během instalace

Potrubí

 • Překontrolujte nasávací a výfukové potrubí – ohnutí, deformace, na trhliny a těsnění (způsobuje hvízdání).
 • Důkladně vyčistíte odvětrací potrubí klikové skříně motoru.
 • Před montáží přívodního olejového potrubí musí být vstupní olejový otvor skříně turbodmychadla zaplněn po okraj novým motorovým olejem. Je-li možně, zalijte olejem i přívodní trubku.

Těsnění

Musí byt použito správné těsnění, které nesmí překrývat otvory.
1. Těsnění zakrývá část otvoru na vstup oleje – tím se sníží přívod oleje do TD anebo kus těsnění se odlomí a úplně zablokuje tok oleje.
2. Montáž bez těsnění. Tekuté těsnění nebo tmel nejsou doporučené, zejména na vstup/vystup oleje. Nadbytečný tmel může uniknout dovnitř a redukovat nebo zablokovat tok oleje.   

INSTALACE TD

 • Všechny trubky přívodů vzduchu musí byt čisté a nepoškozené
 • Vzduchový filtr a sací otvor TD musí byt absolutně čistý a bez úlomku cizích předmětu
 • Vyčistit a zkontrolovat funkčnost odvětrání motorů
 • Odstranit starý materiál těsnění z výfukového potrubí a z trubic. Povrch musí zůstat nepoškozený.
 • Zaplnit vstupní otvor TD novým motorovým olejem. Je normální nepatrná radiální vůle.
 •  Olejové otvory a kanály musí byt absolutně čisté a nepoškozené – přívod oleje nesmi byt zmenšený.
 • Použit nové vzduchové, olejové a palivové filtry. Vyměnit motorový olej.
 • Nechat motor běžet 3-4 min na volnoběh.
 • Vypnout motor a znovu zkontrolovat úroveň oleje. Úroveň oleje nesmí přesáhnout bod, kde olej se vrací z TD do motorů.
3. Zúžený odpad oleje z TD způsobuje vytlačení oleje přes těsnící kroužky TD.
4. Úroveň oleje je příliš vysoký – blokuje odtok oleje od TD – způsobuje vytlačování oleje přes těsnící kroužky TD.
5. OK
6. Zkontrolovat tlak v klikové skříni.  Velký tlak může byt způsoben opotřebovanými pístními kroužky nebo ucpaným systémem odvětrání (karbon).