POKÝNY PRO MONTÁŽ TURBODMYCHADLA

 

Před instalací TD a jeho výměnou je důležitě zjistit příčiny poškození předchozího TD. V případě nejistoty kontaktujte a požádejte o radu servis, kde byla provedená oprava.

 

DULEŽITÉ POKYNY

Musí byt použito správné těsnění, které nesmí překrývat otvory.

1. Těsnění zakrývá část otvoru na vstup oleje – tím se sníží přívod oleje do TD anebo kus těsnění se odlomí a úplně zablokuje tok oleje.

2. Montáž bez těsnění. Tekuté těsnění nebo tmel nejsou doporučené, zejména na vstup/vystup oleje. Nadbytečný tmel může uniknout dovnitř a redukovat nebo zablokovat tok oleje.   

Obraťte se k literatuře výrobce motorů - používejte doporučeny olej, a to ve správném množství a správný druh.

Nepřipouštějte vniknutí špíny do TD během instalace.

INSTALACE TD

  • Všechny trubky přívodů vzduchu musí byt čisté a nepoškozené
  • Vzduchový filtr a sací otvor TD musí byt absolutně čistý a bez úlomku cizích předmětu
  • Vyčistit a zkontrolovat funkčnost odvětrání motorů
  • Odstranit starý materiál těsnění z výfukového potrubí a z trubic. Povrch musí zůstat nepoškozený.
  • Zaplnit vstupní otvor TD novým motorovým olejem. Je normální nepatrná radiální vůle.
  •  Olejové otvory a kanály musí byt absolutně čisté a nepoškozené – přívod oleje nesmi byt zmenšený.
  • Použit nové vzduchové, olejové a palivové filtry. Vyměnit motorový olej.
  • Nechat motor běžet 3-4 min na volnoběh.
  • Vypnout motor a znovu zkontrolovat úroveň oleje. Úroveň oleje nesmí přesáhnout bod, kde olej se vrací z TD do motorů.

3. Zúžený odpad oleje z TD způsobuje vytlačení oleje přes těsnící kroužky TD.

4. Úroveň oleje je příliš vysoký – blokuje odtok oleje od TD – způsobuje vytlačování oleje přes těsnící kroužky TD.

5. OK

6. Zkontrolovat tlak v klikové skříni.  Velký tlak může byt způsoben opotřebovanými pístními kroužky nebo ucpaným systémem odvětrání (karbon).

 

Tato instrukce je překladem GARRETT TURBOCHARGER INSTALATION INSTRUCTIONS